DRAMA


“Doğaçlama, rol oynama, vb. tiyatro tekniklerinden yararlanılarak, bir grup çalışması içinde, bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman bir soyut kavramı ya da davranışı, eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği oyunsu süreçlerde anlamlandırılması, canlandırılması” (İnci San, 2002) olarak tanımlanabilir.

Yaratıcı drama süreci, birbirini tamamlayan, çeşitli öğelerden oluşan ve bu öğelerin arasındaki ilişkinin süreci belirlediği bir bütündür. Bu bütünün en önemlileri grup lideri, oyun grubu, çalışmanın kendisi ve çalışma uzamıdır (çevresi ya da atmosferi) (Ömer Adıgüzel, 2002). Yaratıcı dramayı oluşturan bu öğeler, gerçek dünya ve kurgusal dünya ikilisinin dramada özümsenmesi anlamına gelen “metaxis” ile doğrudan bağıntılıdır. Bir tahta parçasını kılıç olarak kullanan çocuk için o anda o nesne hem tahta, hem kılıçtır (İnci San, 1991). Sembolik eşitliğin bu kullanımı bütün oynadığımız oyunların, tiyatronun, sinemanın, bilimkurgunun, mitoloji, destan ve masalların temelini oluşturur. Eğer gerçek gibi görünene bir geçiş yapmazsak ve yalnızca kısa bir süre için de olsa onları tek ve aynı olarak görürsek, o zaman sanat en önemli fonksiyonlarından birini kaybetmiş olur (Desmond Morris, 1994).

Drama yaşantıları belli aşamaları izlemek durumundadır. Bu aşamalar yine liderin yapacağı çalışmaya göre biçimlendirilebilir, değiştirilebilir:

1-Hazırlık-Isınma Çalışmaları: Daha çok bedenin harekete geçtiği, içe dönük çalışmaların yapıldığı, grup dinamiğini oluşturmak için yapılan, kuralları diğer aşamalara göre belli ve daha çok lider tarafından belirlenen bir aşamadır.

2-Canlandırma: Canlandırılacak konu çerçevesinde bir başlangıç noktası olan, doğaçlama, rol oynama ve diğer tekniklerin kullanıldığı bir aşamadır. Yaratıcı drama çalışmalarındaki tüm yaşantılar, paylaşımlar, değerlendirmeler bu aşamada yapılan oluşum çalışmaları ile oluşan canlandırmalara, sonuçlarına ve bireyde bıraktığı izlere göre yapılır.

3-Değerlendirme-Tartışma: Drama çalışmalarında elde edilen sonuçlar bu aşamada değerlendirilir. Başka bir deyişle, sürecin özü, önemi, niteliği ve niceliği bu aşamada saptanır. Duygular, düşüncelerin paylaşımı da bu aşamada alınır (Ömer Adıgüzel, 2006).