KİŞİLİKLER-RENKLER


KİŞİLİKLER-RENKLER

 

KİŞİLİK TANIMLAMA TESTİ

 

NOT: Dört seçenekten, size en çok uyana 2, az uyana 1 puan veriyorsunuz. Size çok az uyanlara ya da hiç uymayanlara hiç puan vermiyorsunuz.

 

1- Aşağıdakilerden hangisi, sizi daha çok motive eder?-1

A)Güç     B)Huzur     C)Samimiyet     D)Eğlence

 

2- Aşağıdakilerden hangisi, sizi daha çok motive eder?-2

A)Haklı olmak.      B)Kendi kendinize bırakılmak.

C)Anlaşılmak.       D)Fark edilmek.

 

3- Aşağıdakilerden hangisi, sizi daha çok motive eder?-3

A)Seçilmiş bir azınlıktan onay görmek.       B)Hoş görülmek.

C)Nazik, düşünceli yaklaşılmak.                D)Kitlelerden onay.

 

4- Aşağıdakilerden hangisi, sizi daha çok motive eder?-4

A)Verimli olmak.     B)Nezaket     C)Kalite      D)Mutluluk

 

5- Aşağıdakilerden hangisi, sizi daha çok motive eder?-5

A)Meydan okuyan macera, yarış         B)Hoşnutluk

C)Güvenlik duygusu                         D)Eğlenceli macera

 

6- Aşağıdakilerden hangisi, en güçlü özelliğinizdir?-1

A)İşe sadık olmak.                   B)Hoşgörülü olmak.

C)İnsanlara sadık olmak.          D)Olumlu, pozitif olmak.

 

7- Aşağıdakilerden hangisi, en güçlü özelliğinizdir?-2

A)Vizyon sahibi olmak.
B)Yardımcı olmak, desteklemek, takımın bir parçası olmak.

C)Kalite odaklı olmak.
D)Arkadaş canlısı olmak.

 

8- Aşağıdakilerden hangisi, en güçlü özelliğinizdir?-3

A)Mantıklı olmak.
B)Daha kolay kabul etmek, çatışmadan kaçınmak.

C)Samimi olmak.
D)İyimser olmak.

 

9- Aşağıdakilerden hangisi, en güçlü özelliğinizdir?-4

A)Lider olmak.                            B)Gerçekçi, objektif olmak.

C)Dürüst, güvenilir olmak.            D)Etkilemek, kendini dinletmek.

 

10- Aşağıdakilerden hangisi, en güçlü özelliğinizdir?-5

A)Odaklanmak, yoğunlaşmak.
B)Dengeli olmak, uyum sağlamak.

C)Estetize etmek, güzelleştirmek.
D)Hareketli olmak.

 

11- Aşağıdakilerden hangisi, en güçlü özelliğinizdir?-6

A)Sorumluluk almak, inisiyatif kullanmak.

B)Mükemmel dinleyici olmak.

C)Ahlaka, düzene ve kurallara çok önem vermek.

D)Mükemmel anlatıcı olmak, dinletmek.

 

12- Davranışlarınızdan hoşlanmayan biri, aşağıdakilerden hangisini sizin için söylemiş olabilir?-1

A)Kendini üstün görür.             B)Çekingendir.

C)Sert ve gururlu görünür.        D)Adanmaz ve bağlanmaz.

 

13- Davranışlarınızdan hoşlanmayan biri, aşağıdakilerden hangisini sizin için söylemiş olabilir?-2

A)Duyarlılığı azdır.

B)Sessizce inatlaşır.

C)Aşırı titizdir.

D)Çabuk değişir.

 

14- Davranışlarınızdan hoşlanmayan biri, aşağıdakilerden hangisini sizin için söylemiş olabilir?-3

A)Kötü dinleyicidir.

B)Duygu ve düşüncelerini açıklamaktan çekinir.

C)Çabuk bunalır ve karamsarlaşır.

D)Düzenden hoşlanmaz.

 

15- Davranışlarınızdan hoşlanmayan biri, aşağıdakilerden hangisini sizin için söylemiş olabilir?-4

A)Sertleşebilir.
B)Ağırkanlıdır.

C)Kontrolcüdür; başkasına güvenmez.
D)Sorumluluktan kaçınır.

 

16- Davranışlarınızdan hoşlanmayan biri, aşağıdakilerden hangisini sizin için söylemiş olabilir?-5

A)Çabuk patlayabilir.

B)Mesafeli durur; kaynaşmaz.

C)Kolay beğenmez.

D)Hesap-kitap sevmez.

 

17- Davranışlarınızdan hoşlanmayan biri, aşağıdakilerden hangisini sizin için söylemiş olabilir?-6

A)Sert eleştirir.

B)Başkalarına fazla uyar.

C)Kuşkucudur.

D)Benmerkezcidir.

 

18- Davranışlarınızdan hoşlanmayan biri, aşağıdakilerden hangisini sizin için söylemiş olabilir?-7

A)Acelecidir.

B)İddiasızdır.

C)Duygusaldır.

D)Keyfine düşkündür.

 

19- Sizi bunaltan şeyler nelerdir?

A)Bir işte sorumluluğumun başkalarına verilmesi. İşlerin kontrolümden çıkması.

B)Sorumluluklarımın artması. Karar vermem için sıkıştırılmam.

C)Düzensizlik, plânsızlık, programsızlık. Kaba ve düşüncesiz davranışlar.

D)Yalnız kalmak, dinlenilmemek, beğenilmemek, onaylanmamak.

 

20- Temel arzunuz nedir?

A)Emir almak hoşuma gitmez. Kontrolün bende olmasını isterim.

B)Çatışmadan kaçınmak, huzurlu olmak isterim.

C)Hayatımın düzgün, plânlı ve programlı olmasını isterim.

D)Eğlenmek, neşelenmek, anlatmak, paylaşmak isterim.

 

SONUÇLAR:

A’nın aldığı puanlar:……….

B’nin aldığı puanlar:……….

C’nin aldığı puanlar:……….

D’nin aldığı puanlar:……….

A-B-C ve D’nin puanlarının toplamı 60 olmalıdır.

Almış olduğunuz en yüksek puan 1.baskın kişiliğiniz, 2.si ise 2.baskın kişiliğinizdir.

 

 

 

 

KİŞİLİK TANIMLAMA TESTİ ŞABLONU

SORULAR İLK SEÇİMİNİZ

2 PUAN DEĞERİNDE

SONRAKİ SEÇİMİNİZ

1 PUAN DEĞERİNDE

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 

SONUÇLAR: (A-B-C ve D’nin puanlarının toplamı 60 olmalı.)

 

A’nın aldığı toplam puan: ……….

B’nin aldığı toplam puan: ……….

C’nin aldığı toplam puan: ……….

D’nin aldığı toplam puan: ……….

Almış olduğunuz en yüksek puan 1. baskın kişiliğiniz, 2.si ise 2. baskın kişiliğinizdir.

HAZIRLAYAN: ŞAFAK LAYİÇ